Socijalna podrška na raspolaganju je članovima prevashodno u pogledu ostvarivanja prava, pružanja usluga iz domena socijalne zaštite i podrške pri zapošljavanju.

GOGB pruža podršku svojim članovima u pogledu pronalaženja posla, sastavljanja profesionalne biografije (CV) i izrade aplikacije za posao.

GOGB sarađuje sa Nacionalnom službom zapošljavanja i poslodavcima koji zapošljavaju ili planiraju da zaposle gluve osobe sa ciljem uspostavljanja pristupačnog radnog okruženja.

Za više informacija kontaktirajte stručnu službu.