VRC (Video relej centar) je videotelekomunikacioni servis tj. usluga video releja koji omogućava korisnicima znakovnog jezika da komuniciraju koristeći uslugu tumača za znakovni jezik sa osobama koje čuju, i obrnuto, osobama koje ne ponznaju znakovni jezik da komuniciraju sa gluvim osobama.

Centar omogućava osobama koje su gluve i nagluve i koje koriste znakovni jezik da u realnom vremenu komuniciraju među sobom i sa osobama koje čuju.

Da bi komunicirali među sobom potrebno je samo da imaju odgovarajući telefon, televizor ili kompjuter koji poseduje video kameru i internet konekciju sa brzim protokom i putem koje kontaktira drugu osobu, komunikacija se odvija identično kao telefonski razgovor. U situaciji u kojoj korisnik znakovnog jezika želi da komunicira sa osobom koja čuje ili obrnuto pored odgovarajućeg uređaja i interneta, telefoski razgovor obavljaju preko VRC-a u kome rade profesionalni sertifikovani tumači za znakovni jezik. Pozivač daje broj telefona osobe koju želi da kontaktira. Tumač prevodi razgovor između osoba u telefonskom razgovoru – koristeći srpski znakovni jezik i srpski jezik.

Komunikacija (na daljinu) preko video linka ili komunikacija preko video linka uz pomoć relej-tumača odnosi se na komunikaciju i postupak prevođenja preko video tehnologije, gde je tumač na drugoj lokaciji u odnosu na jednog ili oba govornika. U Americi se termin ’komunikacija preko video linka uz pomoć relej-tumača’ koristi kada je tumač na drugoj lokaciji u odnosu na sve strane, a komunikacija na daljinu preko video linka kada je tumač na istom mestu kao gluva ili kao čujuća osoba. Kod nas se koristi termin komunikacija na daljinu preko video linka (VRS) u svakoj situaciji u kojoj tumač radi preko video uređaja.

Tehnologija VRC-a se razlikuje u zavisnosti od zemlje, ali u nju spadaju veb kamere, uređaji set-top-box, oprema za video konferencije i dr. Funkcioniše na sličan način kao telefonska služba uz pomoć releja, ali se koristi video prenos uživo i u njoj učestvuju kvalifikovani tumači za znakovni jezik, a ne telefonski operateri. Tipična situacija je kada je tumač smešten na jednoj lokaciji (na primer, u prevodilačkoj agenciji koja ima video uređaj) i prevodi za gluve i čujuće klijente.

Klijenti mogu biti na istom mestu (na primer, doktor i pacijent koji su zajedno u ordinaciji) ili razdvojeni (na primer, poslovni čovek koji ne čuje, a kontaktira mušteriju u drugom gradu). Dva prikazana dijagrama na strani 6 pokazuju dve tipične situacije komunikacije preko video linka, mada postoje mnoge varijacije.

VRC nudi nekoliko pogodnosti:

    • VRC omogućava korisnicima znakovnog jezika da komuniciraju međusobno na maternjem jeziku u realnom vremenu koristeći video link.
    • VRC omogućava korisnicima znakovnog jezika da komuniciraju sa osobama koje čuju na maternjem jeziku koristeći video link i usluge VRC-a.
    • Kako je sada korisnicima znakovnog jezika dostupan samo SMS , koristeći VRC korisnici znakovnog jezika mogu u potpunosti da se izraze koristeći mimiku i govor tela koji je sastavni deo njihovog maternjeg jezika.
    • VRC poziv je potpuno isto koncipiran kao telefonski razgovor između dve čujuće osobe.
  • Usluge VRC mogu da se koriste i u regionu usled nepostojanja barijere u komunikaciji kao i sa osobama koje pričaju engleski jezik i koriste internacionalnu znakovnnu komunikaciju jer profesionalni tumači angažovani uVRC-u poseduju znanje tih jezika.

Dve različite lokacije korišćenjem VRC-a

Tri različite lokacije korišćenjem VRC-a

Na sledećem video snimku možete videti Upustvo za upotrebu (Lenovo) tableta, stoga Vas molim da sledite uputstva i budete pažljivi prilikom rukovanja, jer je u vlasništvu organizacija gluvih širom Srbije. Tablet mogu da koriste sve gluve i nagluve osobe, bez obzira da li su članovi organizacija gluvih ili ne.

Nakon instaliranja naloga na tabletu pošaljite Skype zahtev na serviszjbeograd i poruku sa imenom organizacije i grada.

Takođe, gluve i nagluve osobe koje imaju svoje privatne Skype naloge mogu da pošalju zahtev na serviszjbeograd, kao i oni koji imaju svoje privatne telefone i u tom slučaju nemaju potrebu za tabletom, trebalo bi samo da pošalju podatke sa imenom, prezimenom i gradom.

Prilikom prvog korišćenja tableta i usluge tumača, neophodno je prethodno dati podatke (ime, prezime, kontakt telefon itd.) za bazu podataka o korisnicima, koji su potrebni radi sačinjavanja izveštaja za Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja.

Radno vreme Video relej centra je radnim danima od 07h do 19h, a vikendom i državnim praznicima VRC ne radi.
U Video relej centru rade 2 tumača za srpski znakovni jezik.

Ukoliko se dogodi da vam poziv bude odbijen, u što kraćem roku ćete dobiti poruku sa informacijama kada možete ponovo da nazovete i kada će tumač biti slobodan.

Video prevodilačke uluge mogu biti do 15 minuta, za situacije kao što su npr. kod lekara: zakazivanja, uzimanje terapije, jednostavni lekarski pregledi, informacije, lekarski saveti; u opštini: informacije, pravni saveti, podizanje dokumenata; u centru za socijalni rad: razgovor sa socijalnim radnikom, informacije o određenim beneficijama (socijalna pomoć, tuđa nega i pomoć, jednokratna novčana pomoć); u banci: otvaranje tekućeg računa, inofrmacije o raspoloživom stanu na tekućem računu, razgovor sa osobljem na šalteru i dr.

Ukoliko zadatak traje više 15 minuta, neophodno je zakazati tumača, koji će sa Vama otići na teren.

Tumači koji rade u VRC u Beogradu se pridržavaju Etičkog kodeksa Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika. Prilikom pružanja usluge prevođenja tumač uvek prevodi u prvom licu, jer ima funkciju samo prevodioca, a ne savetnika i asistenta, ne utiče na odluke koje se tiču korisnika i ne govori u ime korisnika.

Takođe tumač se mora uzdržati od davanja saveta u toku prevođenja, i informacije koje želi da podeli sa korisnikom može uraditi pre ili posle prevodilačkog zadatka a u skladu sa Etičkim kodeksom profesije.

Za više informacija možete nas kontaktirati putem I-mejla na office.npczj@gmail.com, Skajp: serviszjbeograd ili putem telefona na 064 839 93 39