Na ovoj strani možete pronaći: više informacija o:

  • Obeležavanju Dana Gradske organizacije gluvih Beograda, 7. februara. Tog dana 1926. godine osnovana je Gradska organizacija gluvih Beograda (tada pod nazivomUdruženje gluvonemih za Beograd i okolinu);
  • Obeležavanju Međunarodne nedelje gluvih. Svake poslednje sedmice u septembru Svetska federacija gluvih, nacionalne organizacije gluvih i lokalna udruženja gluvih organizuju niz aktivnosti, poput uličnih manifestacija i promotivnih skupova, uz učešće većeg broja gluvih osoba, članova njihovih porodica i prijatelja, kao i profesionalnih tumača za znakovni jezik, predstavnika vlasti i partnerskih organizacija.
  • Slavi Sveti Toma, slavi Gradske organizacije gluvih Beograda;
  • Manifestaciji “Trka gluvih Beograda” koja se tradicionalno održava jednom godišnje u okviru obeležavanja Međunarodne nedelje gluvih.