Stručna služba Gradske organizacije gluvih Beograda radi od 7:30 do 15:30 svakog radnog dana u prostorijama GOGB-a u ulici Svetog Save 16-18, Beograd.

 

U Stručnoj službi angažovane su:

Danica Jaslar, sekretar GOGBa i rukovodilac stručne službe

Daniela Tijanić, socijalna radnica

Kontakt email: gogb.socijalniradnik@gmail.com

Zorica Čanadanović, finansijski asistent