Stručna služba Gradske organizacije gluvih Beograda radi od 7:30 do 15:30 svakog radnog dana u prostorijama GOGB-a u ulici Svetog Save 16-18, II sprat, Beograd.

U Stručnoj službi angažovane su:

Slađana Gordić, sekretar GOGBa i rukovodilac stručne službe

Daniela Tijanić, socijalni radnik

Jovana Lukić, administrativni tehničar – blagajnik