Omladinska sekcija osnovana je 1946. godine. U okviru sekcije organizuju se predavanja, radionice i druge aktivnosti usmerene ka usavršavanju i informisanosti mlađih članova organizacije (škole računara, predavanja o bolestima zavisnosti, itd). Omladinska sekcija aktivna je na formulisanju omladinske politike organizacije a pored toga organizuje rekreativne i kulturne aktivnosti za svoje članove.