Klub žena osnovan je 1997. godine u cilju zaštite prava i unapređenja položaja gluvih žena. Klub žena organizuje razne aktivnosti i manifestacije na kojima učestvuju gluve članice organizacije (predavanja o zdravlju i medicinski pregledi, izložbe, rekreativne aktivnosti).