Klub penzionera osnovan je 1999. godine u cilju zaštite prava i interesa starijih članova organizacije. Pored toga, Klub penzionera organizuje posete podrške starijim članovima organizacije, kao i rekreativne aktivnosti, poput poseta kulturno-istorijskim mestima i objektima.