U okviru ovog dela sajta gluve osobe mogu dobiti više informacija o sopstvenim pravima.
Oblast ljudskih prava izuzetno je dinamična, a sadržaj prava stalno se menja. Predstavili smo nekoliko ključnih oblasti, među kojima su prava gluvih osoba koja su garantovana međunarodnim aktima, zatim nacionalnim Zakonom o upotrebi znakovnog jezika, i konačno, aktima koji pružaju prava u specifičnim društvenim oblastima, kao što su mediji, zdravstvo, obrazovanje i socijalne usluge.