Projekat „Prevodilački servis tumača za znakovni jezik, Beograd“ realizuje se u više faza od 2009. godine, kada je Ministarstvo rada i socijalne politike u okviru programa DILS kroz pilot projekat podržalo osnivanje servisa.

Cilj ovog projekta je uklanjanje barijera u komunikaciji uvođenjem znakovnog jezika u sve životne sfere u Beogradu, a gluve osobe se osnažuju da svoje potrebe ostvaruju koristeći usluge tumača za znakovni jezik, čime postaju samostalne, samoinicijativno podstiču inkluziju i preuzimaju odgovornost za sopstvene postupke.

Servis je od svog osnivanja orijentisan na promociju usluga, kako unutar zajednice gluvih, tako i prema javnim institucijama pred kojima gluve osobe ostvaruju brojna prava.

U poslednjoj fazi projekta koja je započela tokom 2015. godine, Servis pruža novu uslugu – prevođenje putem Video Relay Centra. Na ovaj način gluva i čujuća osoba ne moraju biti u istoj prostoriji, niti tumač mora izlaziti na teren, pa se komunikacija uz prevođenje može ostvariti na daljinu.  Na taj način se dodatno ruše barijere u komunikaciji između gluvih i čujućih osoba i povećava efikasnost u radu Servisa.