„ГОГБ Инфо“ је портал на коме су све информације доступне на српском знаковном језику.

На овом порталу бавићемо се темама као што су: социјална политика, различити видови подршке који су доступни у оквиру система социјалне заштите, људска права,  дискриминација, како је уочити и како се од ње заштитити, како пријавити случај дискриминације, како препознати да ли се ради о дискриминацији или не, што је недомица многих глувих особа, али и друге значајне теме из ових области.

Кроз приступачне садржаје на српском знаковном језику, омогућује се информисање, оснаживање и едукација чланова заједнице глувих о сопственим правима.

Осим тога, на знаковном језику биће презентоване и актуелне вести из земље и света.

Циљ програма „ГОГБ инфо“ је, да чланови заједнице глувих имају потпуни приступ информацијама о сопственим правима, како у области социјалне политике, тако и у другим значајним областима живота, да се на приступачан начин упознају са правним оквирима у Републици Србији

У оквиру портала „ГОГБ инфо“ трудићемо се да учинимо доступним све инфомације које су од важности за заједницу глувих у Републици Србији.

Осим информисања заједнице глувих о свему ономе што је од значаја у борби за остваривање сопствених права, циљ програма „ГОГБ инфо“ је и промоција српског знаковног језика као и оснаживање и едукација за одговорно управљање радом организација у својим локалним срединама.

Овај интернет портал налази се на сајту Градске организације глувих Београда   http://gogb.org.rs/gogb-info , где кликом на картицу „ГОГБ инфо“ можете доћи до видео информација на српском знаковном језику.

Програм се реализује уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања- Сектор за заштиту особа са инвалидитетом.