Gradska organizacija gluvih Beograda omogućila je korišćenje niz servisa podrške gluvim i čujućim osobama sa ciljem uključivanja gluvih osoba u šire društvene tokove. Ovakvi servisi su dostupni članovima udruženja ali i osobama koje su profesionalno ili privatno upućene na gluve osobe, poput članova porodice, poslodavaca, institucija i pružalaca usluga.

U okviru servisa podrške, izdvajaju se:

Podrška stručne službe članovima, prevashodno u pogledu pružanja usluga iz domena socijalne politike i socijalne zaštite, podrške pri prekvalifikaciji, zapošljavanju, itd.

Kursevi za članove GOGB-a, poput obuka za rad na računarima, obuka pružanja prve pomoći, itd.

Prevodilački servis za znakovni jezik, u okviru čega korisnici srpskog znakovnog jezika mogu koristiti besplatne usluge tumača.

Škola srpskog znakovnog jezika za polaznike koji žele da nauče srpski znakovni jezik.

Obuke o zajednici i kulturi gluvih za predstavnike javnih institucija, privatnog sektora i udruženja građana.