Na ovoj strani možete preuzeti promotivne materijale, liflete, knjige i priručnike koji su izrađeni u okviru projektnih aktivnosti.

Preporuke za komunikaciju sa gluvim i nagluvim osobama i saradnju sa tumačima za znakovne jezike

Brošura je izrađena u okviru projekta Lakše do posla

Analiza o primeni Zakona o upotrebi znakovnog jezika

Analiza o primeni Zakona o upotrebi znakovnog jezika

Izdavač: Gradska organizacija gluvih Beograda

Autori: Desanka Žižić i Mihailo Gordić

Preporuke za komunikaciju sa gluvim i nagluvim osobama i saradnju sa tumačima za znakovne jezike

Brošura je izrađena u okviru projekta Prevod Zakona o upotrebi znakovnog jezika na srpski znakovni jezik i promocija profesije tumača znakovnog jezika.

Preporuke za rad sa gluvim i nagluvim osobama

Brošura je izrađena u okviru projekta Znakovni muzej

Izveštaj o položaju zajednice Gluvih u Srbiji u oblasti medija, dostupnosti prevodilačkih usluga i obrazovanja, 2015

Izdavač: Viribus Unitis Foundation

Autori: Desanka Žižić, Vera Jovanović i Uroš Mišljenović

The report on the position of the Deaf community in Serbia in the field of media, availability of interpreting services and education, 2015

 

Publisher: Viribus Unitis Foundation

Authors: Desanka Žižić, Vera Jovanović, Uroš Misljenović

Translator: Tamara Samailović

Smernice za rad sa gluvim i nagluvim osobama

Izdavač: Gradska organizacija gluvih Beograda

Izdanje  priredile: Desanka Žižić i Danica Jaslar

2015