Projekat Video relej centar – Videotelekomunikacioni centar za gluve i nagluve osobe je finansijski podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavnje, socijalna i boračka pitanja – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom i Telenor fondacija. Video relej centar ima za cilj unapređenje položaja gluvih osoba u Srbiji uklanjanjem barijera u komunikaciji, povećavanje vidljivosti zajednice gluvih u društvu i afirmacija prava na interakciju na znakovnom jeziku.

Telenor je Video relej centar opremio internetom, obezbedio pedeset tableta za 44 organizacije članice Saveza gluvih i nagluvih Srbije,  kao i specijalizovanim tarifnim paketima koji su namenjeni gluvim i nagluvim osobama. Na taj način će ova usluga biti dostupna svim gluvim i nagluvim osobama širom Srbije.

Koristeći Skype program, tumači će svakodnevno besplatno pružati usluge prevođenja korisnicima znakovnog jezika preko video linka na području Srbije.

Video relej centar će pružati usluge gluvim i nagluvim osobama koji žive na teritoriji cele Srbije u periodu od 7h do 19h od ponedeljka do petka. Sedište centra je u Beogradu, prostorjama GOGB-a, Svetog Save 16-18, drugi sprat, u okviru Prevodilačkog servisa za znakovi jezik. U Prevodilačkog servisa za znakovi jezik, pored tumača koji će pružati video relej uslugu radiće i dva tumača na terenu. Projekat traje 6 meseci.