Projekat „U susret zdravlju – uspešna komunikacija i podizanje svesti o gluvim osobama“ sprovođen je tokom osam meseci u 2013. i 2014. godini uz podršku Ministarstva zapošljavanja, rada, boračke i socijalne politike, u partnerstvu sa Asocijacijom tumača srpskog znakovnog jezika i Studentskom unijom medicinara.

U okviru ovog projekta sprovedena je kampanja informisanja čujuće zajednice o gluvim osobama, zajednici gluvih i načinima komunikacije sa gluvim osobama. Kako bi se na taj način unapredilo fizičko i mentalno zdravlje gluvih ljudi. U okviru projekta izrađena je i publikacija „Smernice za rad sa gluvim i nagluvim osobama“. 28. aprila 2014. godine u svečanoj sali dekanata Medicinskog fakulteta je održana promocija knjige Smernice za rad sa gluvim i nagluvim osobama. Prisutnima su se obratili:

–           Profesor doktor Zoran Todorović, predsednik Bioetičkog društva

–           Antonije Veličković, predstavnik Studentske unija medicinara

–           Hari Colja, predsednik Gradske organizacije gluvih Beograda

–           Desanka Žižić, urednica knjige i predsednica Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika

Snimak sa promocije možete pogledati na sledećm linku.

Po završetku promocije, gospodin Mihailo Gordić je realizovao radionicu pod istim nazivom na znakovnom jeziku. Na radionici su učestvovali studenti Medicinskog fakulteta i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Knjiga Smernice za rad sa gluvim i nagluvim osobama predstavlja prevod i adaptaciju knjige „Guidelines for working with people who are Deaf and hard of hearing“. Tvorac ove publikacije je bolnica Princess Alexandra Hospital Metro South Health Service District, odsek za brigu o mentalnom zdravlju, Centar za izuzetnost, Nacionalna konsultantska služba za pitanja gluvoće i mentalnog zdravlja.

Knjigu je prevela Dragana Raičević, a urednice knjige su Danica Jaslar i Desanka Žižić.

Upoznavanje lekara i studenata medicine sa znakovnim jezikom i kulturom gluvih putem publikacije, radionica i susreta povećalo je poznavanje specifičnosti razvoja gluvih, kao i korišćenje prikladnih tehnika komunikacije primerenih gluvim osobama. Edukacija i podizanje svesti studenata – budućih lekara, psihijatara i drugih zdravstvenih stručnjaka – o gluvim osobama kao korisnicima njihovih usluga dovešće do preispitivanja stereotipa o gluvim osobama.

Pored toga, ovaj projekat doprineo je jasnijem razumevanju stvarnih potreba gluvih osoba za uslugom tumača u zdravstvu. Konačno, projekat je doprineo osnaživanju i samostalnosti gluvih ljudi, budući da se učestalije odlučuju da koriste prevodilačke usluge Servisa prilikom posete zdravstvenim ustanovama.