Gradska organizacija gluvih Beograda (GOGB) je samostalno, dobrovoljno, nevladino, nestranačko, neprofitno, socijalno-humanitarno udruženje građana, koje od svog osnivanja 1926. godineokuplja, zastupa i štiti prava i interese gluvih i nagluvih osoba koje žive na teritoriji grada Beograda.  U cilju unapređenja položaja gluvih i nagluvih osoba i njihove uključenosti u sve sfere društvenog života, GOGB sprovodi redovne i projektne aktivnosti usmerene ka različitim ciljnim grupama, i to ka:

 • Članovima organizacije i njihovim porodicama, kojima su na raspolaganju različiti servisi podrške i mogućnosti za organizovanje u sekcije;
 • Donosiocima odluka, sa kojima GOGB sarađuje na usvajanju i primeni savremenih inkuzivnih politika u cilju ostvarivanja ravnopravnog položaja gluvih i nagluvih osoba u odnosu na čujuću zajednicu;
 • Javnim institucijama pred kojima članovi organizacije ostvaruju određena prava;
 • Čujućoj zajednici, kojima GOGB pruža priliku da se upoznaju sa zajednicom Gluvih, nauče srpski znakovni jezik ili angažuju tumača za srpski znakovni jezik.

Sedište organizacije je u Beogradu, u ulici Svetog Save 16-18.

Rad GOGB-a uređen je Statutom organizacije. Organizaciju zastupa predsednik a predstavlja Izvršni odbor.

Članstvo u Gradskoj organizaciji gluvih Beograda je dobrovoljno.U Beogradu živi više od 4000 gluvih i nagluvih osoba, od kojih je više od 1150 članova GOGB-a..Gluve i nagluve osobe sa teritorije grada Beograda organizovane su po teritorijalnom principu, u opštinske i međuopštinske sekcije. To su:

Opštinske sekcije podružnice :

 • Stari grad
 • Vračar
 • Savski venac
 • Novi Beograd
 • Palilula
 • Zemun

Međuopštinske sekcije podružnice:

 • Zvezdara i Grodska
 • Voždovac,Mladenovac i Sopot
 • Rakovica i Barajevo
 • Čukarica, Lazarevac, Obrenovac i Surčin