Oslanjajući se na podršku donatora, GOGB sprovodi niz projekata sa ciljem ostvarivanja Misije i vizije organizacije.

Projekti su razvijeni i sprovedeni tako da pruže podršku gluvim osobama za uključivanje u šire društvene tokove na osnovama ravnopravnosti i pristupačnosti. U ostvarivanju ovih ciljeva posebna pažnja se posvećuje podizanju svesti čujućih osoba – građana i zaposlenih u javnom i privatnom sektoru – na koje su gluve osobe upućene u svakodnevnom životu i kada nastoje da ostvare određena prava.