Skupština GOGB-a je najviši organ u vršenju osnovne funkcije Organizacije. Skupštinu čine svi članovi organizacije, koje zastupaju predstavici koji su izabrani na zborovima opštinskih i međuopštinskih podružnica.

Skupština GOGB-a, između ostalog:

    • Donosi Statut, Poslovnik o radui druga opšta akta GOGB-a,
    • Bira i razrešava predsednika i članove Izvešnog i Nadzornog odbora GOGB-a,
  • Donosi program rada, razmatra i usvaja izveštaje organa GOGB-a i donosi odluke o udruživanju u druge saveze i udruženja, itd.

2019 – 2023

Predstavnici gradskih opština i međuopštinskih podružnica su:

Voždovac, Mladenovac i Sopot – Vesna Colja i Sulejmani Džemaljidin
Vračar – Jovo Avlijaš
Zvezdara i Grocka – Tibor Ilić i Teodora Baljak
Zemun i Surčin – Nihad Kamerić i Uroš Karić
Novi Beograd – Stojan Simić i Predrag Radovanović
Palilula – Goran Radivojević i Radomir Kedža
Rakovica i Barajevo – Dušan Nikolić i Vojislav Đorđević
Savski venac – Danijela Nikolić
Stari grad – Ivan Dedić
Čukarica, Lazarevac i Obrenovac – Mihailo Gordić i Ljubiša Novaković

Skupština GOGB-a je najviši organ u vršenju osnovne funkcije Organizacije. Skupštinu čine svi članovi organizacije, koje zastupaju predstavici koji su izabrani na zborovima opštinskih i međuopštinskih podružnica.

Skupština GOGB-a, između ostalog:

    • Donosi Statut, Poslovnik o radui druga opšta akta GOGB-a,
    • Bira i razrešava predsednika i članove Izvešnog i Nadzornog odbora GOGB-a,
  • Donosi program rada, razmatra i usvaja izveštaje organa GOGB-a i donosi odluke o udruživanju u druge saveze i udruženja, itd.

Mandat 2015 – 2019

Predstavnici gradskih opština i međuopštinskih podružnica su:

Voždovac, Mladenovac i Sopot – Vesna Colja i Sulejmani Džemaljidin
Vračar – Jovo Avlijaš
Zvezdara i Grocka – Hari Colja i Veljko Dević
Zemun i Surčin – Bogoljub Bjelić i Nihad Kamerić
Novi Beograd – Stojan Simić i Slavenka Janković
Palilula – Darko Vukosavljević i Nevenka Cvetković
Rakovica i Barajevo – Dušan Nikolić i Stanislav Vajović
Savski venac – Danijela Nikolić
Stari grad – Boro Mitrić
Čukarica, Lazarevac i Obrenovac – Slađana Gordić i Mihailo Gordić