Prvi sastanak projektnog tima u okviru realizacije projekta “Dostizanje kvaliteta u nastavi znakovnih jezika” održan je u Beogradu u prostorijama Gradske organizacije gluvih Beograda u periodu od 29.10.2022.godine do 30.10.2022.godine.Sastanak je protekao u konstruktivnoj atmosferi a glavne teme su bile prezentacija projekta prema definisanim radnim paketima u okviru pojedinačnih aktivnosti i plan internog monitoringa i evaluacije. Pored toga, obrađene su teme značajne za finansijsku realizaciju projekta i diseminaciju i vidljivost kompletnog projekta. Razmenjena su dosadašnja iskustva u radu organizacija koja će biti od velikog značaja u daljem radu i realizaciji ključne aktivnosti projekta. Partnerske organizacije su konstatovale da je agenda sprovedena u potpunosti i da je sastanak bio i više nego uspesan.

Gradska Organizacija Gluvih Beograda

Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika za gluhe

Fondacija Tempus