Svetska federacija gluvih

Evropska Unija gluvih

Savez gluvih i nagluvih Srbije i Crne Gore

Savez gluvih i nagluvih Srbije

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac

Svetsko udruženje tumača znakovnog jezika

Evropski forum tumača znakovnog jezika

Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika