Vaša podrška može doprineti ostvarivanju naše vizije – društva ravnopravnih građana, čujućih i gluvih, kao i prepoznavanje znakovnog jezika kao maternjeg jezika gluvih osoba i njegova upotreba ravnopravno sa drugim jezicima.
Gradska organizacija gluvih Beograda angažovana je na punom uključivanju gluvih osoba u šire društvene tokove. Nastojimo da gluvim osobama obezbedimo adekvatan pristup informacijama, komunikaciji, uslugama i obrazovanju, kao i da takav pristup bude u skladu sa njihovim stvarnim potrebama.
Bez obzira na to da li ste građanin-pojedinac, predvodite kompaniju ili porodični biznis, predstavljate ili zastupate udruženje, sportski kolektiv ili organ javne vlasti, rado ćemo se susresti sa Vama i razgovarati o načinima na koje možemo uspostaviti obostrano korisnu saradnju.
Postoji niz načina na koji na koje možete da podržite rad GOGB-a, a time i gluve osobe koje žive u Beogradu.

  • Podržite nas finansijski, putem donacije ili sponzorisanja konkretne aktivnosti;
  • Volontirajte u našoj organizaciji (u kancelariji ili na javnim događajima) i pomozite ostvarivanju naše misije i vizije;
  • Podržite nas tako što ćemo zajedno raditi na prikupljanju sredstava (fundraising);
  • Naučite srpski znakovni jezik, kako biste lakše komunicirali sa gluvim osobama;
  • Razgovarajte sa svojim poslodavcem i predložite mu organizovanje Obuke o zajednici i kulturi Gluvih za grupu zaposlenih;
  • Organizujte besplatnu obuku za gluve osobe u oblasti svoje ekspertize, samostalno ili u saradnji sa GOGB-om;
  • Učinite svoj veb sajt pristupačnim za gluve osobe, tako što ćete prevesti sadržaj sajta na srpski znakovni jezik;
  • Razmislite o zapošljavanju gluve, nagluve ili gluvoslepe osobe;
  • Postanite član organizacije.

Vaša podrška može pomoći da unapredimo položaj gluvih osoba!

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, molimo vas kontaktirajte nas na: gogb@sbb.rs ili office@gogb.org.rs, ili putem telefona: 011 2437338.