Gradska organizacija gluvih Beograda (GOGB) je samostalno, dobrovoljno, nevladino, nestranačko, neprofitno, socijalno-humanitarno udruženje građana, koje okuplja, zastupa i štiti prava i interese gluvih i nagluvih osoba koje žive na teritoriji grada Beograda.

Rad GOGB-a finansira se iz članarine, javnih fondova koji pokrivaju troškove programskih aktivnosti i nužne troškove rada organizacije, povremenih projektnih aktivnosti i donacija.

Ukoliko želite da podržite rad GOGB-a i tako doprinesete ostvarivanju misije i vizije organizacije, kontaktirajte nas na :

  • Kontakt telefon službe: 011-3087 242
  • e-mail: gog.beograd@gmail.com

Ukoliko želite donacijom da podržite rad GOGB-a, uplatu možete izvršiti na račun Organizacije:

205-23363-33 Komercijlna banka a.d. Beograd.