I još jedna uspješna konferencija je za nama. U subotu 27. siječnja 2024. godine pričali smo o važnosti ZEROJ-a i našim udžbenicima za A1 i A2 razinu kao rezultatu projekta Dostizanje kvaliteta u nastavi znakovnih jezika

Hvala svima na sudjelovanju, a posebno nositeljima projekta i našim dragim partnerima iz:

Gradska Organizacija Gluvih Beograda

Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika

Fondacija Tempus