Na ovoj strani nalazi se lista domaćih filmova koji su titlovani na srpski jezik i koji su dostupni članovima organizacije za iznajmljivanje bez naknade. Filmovi se nalaze u prostorijama GOGBa-i obezbeđeni su zahvaljujući donaciji Ministarstva kulture u okviru projekta „Titlovanje 100 domaćih filmova za osobe oštećenog sluha“, koji je realizovala Organizacija mladih lidera i preduzetnika JCI Novi Sad.

Filmovi su namenjeni isključivo nekomercijalnoj upotrebi. Osnovna svrha iznajmljivanja filmova članovima organizacije bez naknade je njihovo uključivanje u šire društvene tokove i povećani pristup kulturnim sadržajima razvijenih u okviru domaće kinematografije.

Izričito je zabranjena upotreba iznajmljenih sadržaja za dalje iznajmljivanje, umnožavanje, emitovanje ili svako drugo korišćenje bez saglasnosti nosilaca autorskih prava.