Prevodilački servis za znakovni jezik osnovan je 2010. godine pri GOGB-u uz podršku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike , radi ostvarivanja uspešne komunikacije između gluvih i čujućih ljudi i uključivanja gluvih ljudi u društveni život zajednice.

Kancelarija Prevodilačkog servisa nalazi se u sedištu Gradske organizacije gluvih Beograda, Svetog Save 16-18.

Radno vreme Servisa za pružanje prevodilačkih usluga je od 07h do 23h.

Servis takođe pruža i 24/7 usluge prevođenja za hitnu pomoć, policiju i vatrogasce. 

Usluge koje Servis pruža odnose se na prevođenje sa srpskog znakovnog jezika na srpski jezik i obrnuto. Zajednici gluvih ova usluga omogućava uživanje jednog od osnovnih ljudskih prava – prava na slobodu mišljenja i izražavanja, uključujući i pravo da se primaju i šire informacije.

Korisnicima Servisa dostupne su besplatne usluge tumača za srpski znakovni jezik u sledećim oblastima:

 • Zdravstvo,
 • Policija,
 • Organi lokalne samouprave,
 • Za potrebe podrške samostalnom životu gluve osobe (banka, zapošljavanje, venčanje, roditeljski sastanak, itd)
 • Prilikom sastavljanja i prevođenja pisama, podnesaka (žalbe, zahtevi, molbe, dopisi, itd.), telefonskih razgovora (u prostorijama servisa).

Servis pruža usluge na terenu – u institucijama u kojima se odvija komunikacija između gluve i čujuće osobe – i u prostorijama Servisa putem Skypa u okviru Video relej centra (VRC).

Prilikom zakazivanja usluga Servisa preporučujemo da pružite što je moguće više informacija o vremenu, mestu, učesnicima i povodu prevođenja, kako bi angažovani tumači imali mogućnost da se adekvatno pripreme za zadatak i pruže kvalitetnu uslugu. Takođe, preporučujemo da uslugu zakažete dve nedelje unapred, s obzirom na to da Servis radi sa organičenim kapacitetima i da nastojimo da prevodilački zadatak poverimo tumaču koji je specijalizovan za konkretnu prevodilačku oblast (zdravstvo, pravni poslovi, kultura, itd).

Usluge prevođenja možete zakazati kontaktiranjem Servisa telefonom, slanjem sms poruke, elektronskom poštom, video pozivom (Skype), faksom i ličnim kontaktom u prostorijama Servisa. Detaljnije informacije o radu servisa i načinu angažovanja tumača možete dobiti ako nas kontaktirate na:

Kontakt telefon Servisa: 

Mobilni telefon (SMS/POZIV): 064 839 93 39

Skype: serviszjbeograd

Imejl: office.npczj@gmail.com 

Tumači angažovani u Servisu nisu personalni asistenti gluvim osobama niti zastupaju njihove interese. Tumač prenosi značenje poruke gluve osobe osobi koja čuje i obrnuto. Tumač je dužan da poruku prenese u duhu srpskog jezika odnosno srpskog znakovnog jezika, uključujući nijanse u osećanjima i stavovima koje učesnici izražavaju. Tumač je osoba koja odlično poznaje srpski jezik i srpski znakovni jezik, poznaje društvene i kulturne karakteristike zajednice gluvih i prevod prilagođava potrebama učesnika. Tumači znakovnog jezika angažovani u Servisu dužni su da postupaju u skladu sa načelima Etičkog kodeksa Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika, kao što su:

 • Profesionalnost
 • Stručnost
 • Diskrecija
 • Nepristrasnost
 • Sposobnost
 • Tačnost
 • Stalno stručno usavršavanje
 • Profesionalna solidarnost
 • Nediskriminacija
 • Poštovanje klijenta

Kako bi komunikacija između gluve i čujuće osobe bila ostvarena na najbolji način, preporučujemo stranama u komunikaciji da se pridržavaju sledećih pravila u pogledu saradnje sa tumačima srpskog znakovnog jezika:

  • Prevodilac na zadatak dolazi 15 minuta ranije da bi se pripremio, odnosno upoznao s klijentima, sadržajem zadatka i proverio uslove rada,
  • Gluva osoba određuje položaj tumača u prostoriji,
  • Nemojte govoriti ništa što ne želite da bude prevedeno – prevodilac je obavezan da prevede sve što čuje ili vidi,
  • Obraćajte se direktno osobi sa kojom razgovarate  i na nju usmerite pažnju,
  • Izbegavajte fraze kao što su reci mu, pitaj je, i slično,
  • Prevodilac  će  uvek prevoditi u prvom licu odnosno govoriće ja ili mene, jer ima samo funkciju prevodioca, a ne savetnika,
  • Nemojte govoriti istovremeno,
  • Ne postavljajte prevodiocu pitanja o sagovorniku već mu se obratite direktno,
  • Ako je angažovan jedan prevodilac, predvidite pauze od 10 minuta na svakih 30 minuta.  Za angažman koji traje duže od 2 sata potrebno je angažovati dva prevodioca koji se smanjuju na svakih 20 minuta.
  • Prevodilac ne radi tokom pause,
 • U slučaju da zadatak nije obavljen, prevodilac može ostati duže od dogovorenog vremena samo ako mu raspored to dozvoljava.

Za više informacija kontaktirajte Prevodilački servis za znakovni jezik.