Ukoliko ste u okviru svojih poslovnih aktivnosti ili u okviru porodice upućeni na gluve osobe, kursevi koje organizuje Gradska organizacija gluvih Beograda mogu vam pomoći da steknete informacije o kulturi gluvih, znakovnom jeziku i načinima komunikacije sa gluvim osobama. Ovakva obuka naročito može biti korisna poslodavcima koji žele svoje radno okruženje da učine pristupačnim zaposlenima koji ne čuju i da osmisle planove za unapređenje komunikacije između gluvih, nagluvih i čujućih u radnom okruženju. Kursevi mogu biti korisni i predstavnicima  javnih institucija, kompanija i udruženja koja žele da unaprede saradnju i kvalitet pružanja usluga gluvim osobama.

Predavači na kursu su gluve osobe, uz obezbeđeno učešće tumača srpskog znakovnog jezika. Kursevi se organizuju periodično, u grupama od 10 do 20 učesnika. Obuke po pravilu traju 2-4 časa, a sadržaj i dužina obuke mogu se uskladiti sa specifičnim potrebama polaznika grupe.

Neke od tema koje se obrađuju na kursu su:

  • Koja je razlika između gluvih i nagluvih osoba i zbog čega je važno razumeti je?
  • Šta je znakovni jezik?
  • Kako da komuniciram sa gluvim osobama ukoliko ne koristim znakovni jezik?
  • Šta je kultura gluvih?
  • Kako uspostaviti pristupačno okruženje za gluve i nagluve osobe?

Gradska organizacija gluvih Beograda dodeliće sertifikat polaznicima kursa po okončanju kursa.

Informacije o terminu, programu i kotizaciji za pohađanje kursa biće objavljivane na sajtu GOGB-a u sekciji vesti i Facebook profilu organizacije. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije iliveć imate oformljenu grupu učesnika koji žele da pohađaju kurs, kontaktirajte nas na gog.beograd@gmail.com, ili putem telefona: 011 2437338.