Gradska organizacija gluvih Beograda organizovana je u nekoliko sekcija. Kao najaktivnije izdvajaju se Klub penzionera, klub žena, omladinska sekcija i turističko-rekreativna sekcija.

Klub penzionera osnovan je 1999. godine u cilju zaštite prava i interesa starijih članova organizacije. Pored toga, Klub penzionera organizuje posete podrške starijim članovima organizacije, kao i rekreativne aktivnosti, poput poseta kulturno-istorijskim mestima i objektima.

Klub žena osnovan je 1997. godine u cilju zaštite prava i unapređenja položaja gluvih žena. Klub žena organizuje razne aktivnosti i manifestacije na kojima učestvuju gluve članice organizacije (predavanja o zdravlju i medicinski pregledi, izložbe, rekreativne aktivnosti).

Omladinska sekcija osnovana je 1946. godine. U okviru sekcije organizuju se predavanja, radionice i druge aktivnosti usmerene ka usavršavanju i informisanosti mlađih članova organizacije (škole računara, predavanja o bolestima zavisnosti, itd). Omladinska sekcija aktivna je na formulisanju omladinske politike organizacije a pored toga organizuje rekreativne i kulturne aktivnosti za svoje članove.

Turističko-rekreativna sekcija ustanovljena je u cilju unapređenja turističke i rekreativne ponude za članove organizacije. Posete kulturno-istorijskim objektima organizuju se tako da budu pristupačne članovima organizacije prevođenjem na srpski znakovni jezik.