U cilju edukacije svojih članova i njihovog uključivanja u šire društvene tokove, GOGB organizuje niz obuka iz različitih oblasti.

Kursevi srpskog jezika organizuju se kao podrška članovima za uključivanje u pisanu komunikaciju na srpskom jeziku.

Kursevi računara organizuju se u cilju podizanja informatičkog znanja članova i odnose se na korišćenje interneta sticanje veština za upotrebu osnovnih programa.

Kursevi za pisanje profesionalnih biografija (CV) organizuju se u cilju podrške većem zapošljavanju gluvih osoba.

GOGB takođe organizuje kurseve za pružanje prve pomoći.

Za više informacija o kursevima kontaktirajte Stručnu službu GOGB-a.