Klub Gluvih nalazi se u sedištu organizacije, Svetog Save 16-18,  u neposrednoj blizini Tga Slavija. U klubu se održavaju kursevi i predavanja za članove organizacije. U klubu se nalaze videoteka i kompjuterski centar sa internet konekcijom koji su na raspolaganju članovima.

Osim svoje edukativne svrhe, klub Gluvih predstavlja mesto okupljanja i društvenog života članova GOGB-a. U klubu se organizuju kulturne, zabavne, sportske i svečane manifestacije i obeležavaju se jubileji i godišnjice. Neke od njih su: Međunarodna nedelja Gluvih, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, Međunarodni dan ljudskih prava, Dan organizacije, Krsna Slava organizacije – Sveti Toma, 8 mart –Dan žena itd. Klub je mesto čestih okupljanja i poseta gluvih iz zemlje i inostranstva.

U klubu se nalazi interni kafe, a klub je otvoren svakog ponedeljka i četvrtka od 18 do 23h.