Projekti „Gluvi pacijent u ordinaciji zdravstvene ustanove – kartica za gluve – posebno prozivanje“ i „Gluvi pacijent u čekaonici zdravstvene ustanove“ sprovođeni su tokom 2009. godine, u okviru kojih je unapređena komunikacija između medicinskog osoblja i gluvih pacijenata, kao i pristup medicinskim uslugama za gluve osobe.