Turističko-rekreativna sekcija ustanovljena je u cilju unapređenja turističke i rekreativne ponude za članove organizacije. Posete kulturno-istorijskim objektima organizuju se tako da budu pristupačne članovima organizacije prevođenjem na srpski znakovni jezik.