Skupština GOGB-a je najviši organ u vršenju osnovne funkcije Organizacije. Skupštinu čine svi članovi organizacije, koje zastupaju predstavici koji su izabrani na zborovima opštinskih i međuopštinskih podružnica.

Skupština GOGB-a, između ostalog:

  • Donosi Statut, Poslovnik o radui druga opšta akta GOGB-a,
  • Bira i razrešava predsednika i članove Izvešnog i Nadzornog odbora GOGB-a,
  • Donosi program rada, razmatra i usvaja izveštaje organa GOGB-a i donosi odluke o udruživanju u druge saveze i udruženja, itd.

 

Predstavnici gradskih opština i međuopštinskih podružnica su:

Voždovac, Mladenovac i Sopot – Vesna Colja i Sulejmani Džemaljidin
Vračar – Jovo Avlijaš
Zvezdara i Grocka – Hari Colja i Veljko Dević
Zemun i Surčin – Bogoljub Bjelić i Nihad Kamerić
Novi Beograd – Stojan Simić i Slavenka Janković
Palilula – Darko Vukosavljević i Nevenka Cvetković
Rakovica i Barajevo – Dušan Nikolić i Stanislav Vajović
Savski venac – Danijela Nikolić
Stari grad – Boro Mitrić
Čukarica, Lazarevac i Obrenovac – Slađana Gordić i Mihailo Gordić