Statutom GOGB-a utvrđene su uloge i nadležnosti Izvršnog odbora organizacije. Izvršni odbor je izvršno radno telo organizacije koje se stara o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine organizacije i ostvarivanju prava članova organizacije. Izvršni odbor razmatra aktivnosti organizacije, organizuje saradnju sa organima javne vlasti, koordinira radom Stručne službe i priprema materijale za sednicu Skupštine.

Mandat 2015 – 2019

Nova predsednica GOGB- a je Slađana Gordić, iz Beograda. Slađana je dugogodišnja aktivna članica GOGBa i članica Kluba žena. Bavi se prevođenjem u okviru Prevodilačkog servisa za znakovni jezik u Beogradu kao gluvi relej tumač i predavačica je na raznim radionicama koje se tiču komunikacijske inkluzije gluvih korisnika znakovnog jezika,kao i  kulture i zajednice Gluvih. Nekadašnja je članica Omladinske sekcije GOGB-a i KUD-a gluvih Beograda „Radivoj Popović“.

Izvršni odbor, od sedam članova, čine:

Slađana Gordić, predsednica

Slavenka Janković, potpredsednica

Dušan Nikolić

Mihailo Gordić

Stojan Simić

Hari Colja

Nevenka Cvetković

Mandat 2011 – 2015

Izvršni odbor se sastoji od devet članova. Članovi Izvršnog odbora su:

Hari Colja, predsednik

Slavanka Janković, potpredsednik

Zoran Žižić, počasni član

Božana Čanadanović, počasna članica

Goran Radivojević

Dušan Nikolić

Mihailo Gordić

Bojana Pavlović Jovanović

Snježana Čegar