Prvi sastanak projektnog tima u okviru realizacije projekta “Dostizanje kvaliteta u nastavi znakovnih jezika” održan je u Beogradu u prostorijama Gradske organizacije gluvih Beograda u periodu od 29.10.2022.godine do 30.10.2022.godine.Sastanak je protekao u konstruktivnoj atmosferi a glavne teme su bile prezentacija projekta prema definisanim radnim paketima u okviru pojedinačnih aktivnosti i plan internog monitoringa i evaluacije. Pored toga, obrađene su teme značajne za finansijsku realizaciju projekta i diseminaciju i vidljivost kompletnog projekta. Razmenjena su dosadašnja iskustva u radu organizacija koja će biti od velikog značaja u daljem radu i realizaciji ključne aktivnosti projekta. Partnerske organizacije su konstatovale da je agenda sprovedena u potpunosti i da je sastanak bio i više nego uspesan.

Obaveštavaćemo vas o tome kako napreduje ovaj zanimljiv i važan proces, kao i o tome kako oni koji su zaintereovani mogu u njega da se uključe, zato nas pratite na FB i instagram stranici (https://www.facebook.com/profile.php?id=100087000363259 )(https://www.instagram.com/gog_beograd/?hl=sr)(https://www.facebook.com/profile.php?id=100064467861598)(https://www.facebook.com/gogbeograd)

Fondacija Tempus#tempus