Zakonom o javnom informisanju i medijima kao osnovni ciljevi zakona prepoznaju se „istinito, blagovremeno, verodostojno i potpuno informisanje i omogućavanje slobodnog razvoja ličnosti“ i „uređuje se način ostvarivanja slobode javnog informisanja koja posebno obuhvata slobodu prikupljanja, objavljivanja i primanja informacija, slobodu formiranja i izražavanja ideja i mišljenja“. Zakonom se izričito definiše da „svako ima pravo da istinito, potpuno i blagovremeno bude obavešten o pitanjima od javnog značaja i sredstva javnog informisanja su dužna da to pravo poštuju“. Kao javni interes u oblasti javnog informisanja, ističe se „informisanje osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa“. Konkretnije, Zakonom se predviđa da „u cilju zaštite interesa osoba sa invaliditetom i obezbeđivanja njihovog ravnopravnog uživanja prava na slobodu mišljenja i izražavanja, Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, preduzima mere kojima im se omogućava da nesmetano primaju informacije namenjene javnosti, u primerenom obliku i primenom odgovarajuće tehnologije, i obezbeđuje deo sredstava ili drugih uslova za rad medija koji objavljuju informacije na znakovnom jeziku… ili na drugi način omogućavaju tim licima da nesmetano ostvaruju prava u javnom informisanju“.

Zakonom o javnim medijskim servisima utvrđena je uloga i položaj javnih medijskih servisa. Oni „omogućavaju ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, i pružaju opšte i sveobuhvatne medijske usluge koje podrazumevaju informativne, obrazovne, kulturne i zabavne sadržaje namenjene svim delovima društva Zakon precizira da je u ostvarivanju javnog interesa javni medijski servis dužan da uvažava „jezičke i govorne standarde gluvih i nagluvih osoba“. Propisano je i da je javni medijski servis „dužan da u programima koristi srpski jezik, ćirilično pismo i znakovni jezik kao oblik komunikacije gluvih i nagluvih osoba“.

Konačno, Zakonom o elektronskim medijima ustanovljeno je Regulatorno telo za elektronske medije (nekadašnja Republička radio-difuzna agencija) koje „vrši javna ovlašćenja u cilju: delotvornog sprovođenja utvrđene politike u oblasti pružanja medijskih usluga u Republici Srbiji; unapređivanja kvaliteta i raznovrsnosti usluga elektronskih medija; doprinosa očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja i izražavanja; u cilju zaštite interesa javnosti u oblasti elektronskih medija i zaštite korisnika usluga elektronskih medija”. REM, između ostalog, donosi opšta podzakonska akta predviđena zakonom, i “podstiče unapređenje dostupnosti medijskih usluga osobama sa invaliditetom”. Ovim Zakonom predviđa se da je “pružalac medijske usluge dužan da, u skladu sa svojim finansijskim i tehničkim mogućnostima, svoj program i sadržaj učini dostupnim osobama oštećenog sluha, odnosno vida. REM podstiče pružaoca medijske usluge da svoj program i sadržaj učini dostupnim osobama oštećenog sluha odnosno vida.“