Partneri na projektu su: Gradska organizacija gluvih Beograda i Hrvatska udruga prevoditelja znakovnog jezika za gluve.Ciljevi projekta su unapređenje nastave srpskog znakovnog jezika (SZJ) i hrvatskog znakovnog jezika (HZJ) kroz izradu kvalitetnog nastavnog materijala za učenje SZJ-a i HZJ-a i unapređenje inkluzije gluvih i nagluvih kroz inovativnu obrazovnu praksu.Tokom 16 meseci realizacije projekta izradićemo nastavni plan i program za A1 i A2 prema CEFR-u za A1 i A2 nivo učenja SZJ-a i HZJ-a i udžbenik za učenje SZJ-a i HZJ-a sa primerima iz srpskog znakovnog jezika i hrvatskog znakovnog jezik, a realizovaćemo i obuku gluvih edukatora za rad u nastavi SZJ-a odnosno HZJ-a uz korišćenje udžbenika.U Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj ne postoji literatura, kvalitetni udžbenici za podučavanje srpskom znakovnom jeziku odnosno hrvatskom znakovnom jeziku kao ni obuke za gluve edukatore u nastavi učenja znakovnog jezika.Neformalne edukacije se sprovode u sklopu delovanja udruženja gluvih i nagluvih, a edukatori koji ih sprovode su samouki i mahom čujuće osobe koje su do znanja i veština došle preko neformalnih edukacija u inostranstvu. S obzirom na to edukacije koje se sprovode neujednačene su i rezultat vlastitih improvizacija. U tom smislu, ujednačen plan i program za učenje SZJ-a i HZJ-a i kvalitetan nastavni materijal predstavljaju neophodnost za unapređenje kurseva SZJ-a i HZJ-a i jačanje kompetencija gluvih i nagluvih edukatora.Zajednički evropski referentni okvir za znakovne jezike po uzoru na Zajednički referentni okvir za jezike (CEFR) omogućava objektivan način opisa znanja jednog znakovnog jezika, izradu ujednačenog i kvalitetnog kurikuluma i ujednačen pristup evaluaciji ishoda učenja, dok je udžbenik neophodno pomoćno sredstvo u razvoju kompetencija edukatora SZJ-a i HZJ-a kao i neophodno sredstvo učenicima i studentima koji uče SZJ odnosno HZJ.Kao što je poznato, broj gluvih i nagluvih edukatora u obe zemlje je minimalan jer formalno obrazovanje za gluve i nagluve osobe i u Srbiji i Hrvatskoj isključuje gluve i nagluve osobe iz mnogih profesija uključujući i profesiju edukatora. Međutim, primeri drugih evropskih zemalja pokazuju da su gluve osobe kojima je znakovni jezik prvi maternji jezik uz adekvatnu podršku i obuku najbolji kandidati za predavače znakovnog jezika.Obaveštavaćemo vas o tome kako napreduje ovaj zanimljiv i važan proces, kao i o tome kako oni koji su zaintereovani mogu u njega da se uključe, zato nas pratite na FB i instagram stranici.Fondacija Tempus U oktobru 2022. godine počela je realizacija projekta Dostizanje kvalieta u nastavi znakovnih jezika.Partneri na projektu su: Gradska organizacija gluvih Beograda i Hrvatska udruga tumača znakovnog jezika za gluve.Ciljevi projekta su unapređenje nastave srpskog znakovnog jezika (SZJ) i hrvatskog znakovnog jezika (HZJ) kroz izradu kvalitetnog nastavnog materijala za učenje SZJ-a i HZJ-a i unapređenje inkluzije gluvih i nagluvih kroz inovativnu obrazovnu praksu.Tokom 16 meseci realizacije projekta izradićemo nastavni plan i program za A1 i A2 prema CEFR-u za A1 i A2 nivo učenja SZJ-a i HZJ-a i udžbenik za učenje SZJ-a i HZJ-a sa primerima iz srpskog znakovnog jezika i hrvatskog znakovnog jezik, a realizovaćemo i obuku gluvih edukatora za rad u nastavi SZJ-a odnosno HZJ-a uz korišćenje udžbenika.U Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj ne postoji literatura, kvalitetni udžbenici za podučavanje srpskom znakovnom jeziku odnosno hrvatskom znakovnom jeziku kao ni obuke za gluve edukatore u nastavi učenja znakovnog jezika.Neformalne edukacije se sprovode u sklopu delovanja udruženja gluvih i nagluvih, a edukatori koji ih sprovode su samouki i mahom čujuće osobe koje su do znanja i veština došle preko neformalnih edukacija u inostranstvu. S obzirom na to edukacije koje se sprovode neujednačene su i rezultat vlastitih improvizacija. U tom smislu, ujednačen plan i program za učenje SZJ-a i HZJ-a i kvalitetan nastavni materijal predstavljaju neophodnost za unapređenje kurseva SZJ-a i HZJ-a i jačanje kompetencija gluvih i nagluvih edukatora.Zajednički evropski referentni okvir za znakovne jezike po uzoru na Zajednički referentni okvir za jezike (CEFR) omogućava objektivan način opisa znanja jednog znakovnog jezika, izradu ujednačenog i kvalitetnog kurikuluma i ujednačen pristup evaluaciji ishoda učenja, dok je udžbenik neophodno pomoćno sredstvo u razvoju kompetencija edukatora SZJ-a i HZJ-a kao i neophodno sredstvo učenicima i studentima koji uče SZJ odnosno HZJ.Kao što je poznato, broj gluvih i nagluvih edukatora u obe zemlje je minimalan jer formalno obrazovanje za gluve i nagluve osobe i u Srbiji i Hrvatskoj isključuje gluve i nagluve osobe iz mnogih profesija uključujući i profesiju edukatora. Međutim, primeri drugih evropskih zemalja pokazuju da su gluve osobe kojima je znakovni jezik prvi maternji jezik uz adekvatnu podršku i obuku najbolji kandidati za predavače znakovnog jezika.Obaveštavaćemo vas o tome kako napreduje ovaj zanimljiv i važan proces, kao i o tome kako oni koji su zaintereovani mogu u njega da se uključe, zato nas pratite na FB i instagram stranici.

Fondacija Tempus

Gradska Organizacija Gluvih Beograda

Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika za gluhe

Dostizanje kvaliteta u nastavi znakovnih jezika