Po prvi put Nacionalna služba za zapošljavanje je odobrila sprovođenje javnog rada “Dostupne informacije za sve” – pružanje informacija osobama sa invaliditetom u kojem je angažovana gluva osoba Mihailo Gordić. Mihailo će biti angažovan na stvaranju uslova za pristupačnost informacija osobama sa invaliditetom. Više informacija o samom javnom radu možete pronaći na linku  Vračar