U ponedeljak, 25. oktobra 2021. godine upriličeno je svečano obeležavanje Pisma namere o saradnji Ministarstva pravde Republike Srbije i Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji – (UN Women) kojem su prisustvovali ministarka pravde Maja Popović, direktorka UN Women Milana Rikanović, državni sekretar u Ministarstvu pravde Bojana Šćepanović, šef Kabineta ministarke pravde Marijana Savić Simić, potpredsednik Gradske organizacije gluvih Beograda Mihailo Gordić i potpredsednik Saveza gluvih i nagluvih Srbije Radomir Kedža.

Upriličeni događaj je od posebnog značaja za gluve i nagluve osobe u Srbiji jer je Ministarstvo pravde u saradnji sa UN Women i Gradskom organizacijom gluvih Beograda realizovalo aktivnost zahvaljujući kojoj će gluvim i nagluvim osobama u Srbiji biti obezbeđen unapređen pristup sudovima u Srbiji. Od novembra 2021. godine svim info pultovima osnovnih sudova u Srbiji biće podeljeni tableti za komunikaciju sa gluvim i nagluvim osobama. Tableti su povezani sa Nacionalnim prevodilačkim centrom za srpski znakovni jezik (NPCSZJ) koji je počeo sa radom u septembru 2021. godine zahvaljujući donaciji Japan Tobacco International, a uz podršku Srpskog filantropskog foruma i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Preko tableta i tumača za srpski znakovni jezik iz NPCSZJ-a na šalterima sudova širom Srbije svi građani će moći da dobiju informacije na srpskom znakovnom jeziku.
„Verujem da će ovo pomoći svim gluvim i nagluvim osobama, našim građanima, a posebno žrtvama porodičnog nasilja, kojima blagovremeno i adekvatno date informacije možda mogu spasiti život. Na ovaj način će pristup pravdi biti omogućen svima, pod jednakim uslovima“, izjavila je ovim povodom ministarka pravde Maja Popović.
Ispred udruženja gluvih i nagluvih osoba u SrbijiMihailo Gordić je istakao:
„Zahvalni smo Ministarstvu pravde što je prepoznalo neophodnost pružanja ovakvog vida servisa našim građanima sa nevidljivim tipom invaliditeta kakav je gluvoća. U Srbiji živi oko 14.000 gluvih i nagluvih osoba kojima je maternji jezik srpski znakovni jezik. Njima je na raspolaganju svega dvadesetdva sudskih tumača za srpski znakovni jezik pa je samim tim povezivanje info pultova u sudovima širom Srbije preko NPCSZJ-a značajan korak ka većoj i boljoj informisanosti gluvih i nagluvih osoba. Veliku zahvalnost dugujemo i organizaciji UN Women koja je podržala ovu inicijativu naročito značajnu za žene sa invaliditetom u koje spadaju i gluve i nagluve žene koje trpe neki vid porodičnog nasilja.“
Pored dostupnosti informacija na srpskom znakovnom jeziku, za žene žrtve nasilja izrađeni su vodiči o krivičnom, parničnom, izvršnom i prekršajnom postupku koji će biti dostupni u svim osnovnim sudovim na teritoriji Srbije. Na ovaj način, ugroženim i manjinskim kategorijama građana omogućeno je uživanje osnovnog ljudskog prava na pristup informacijama kao sredstva za ostvarivanje drugih ljudskih prava.