Dušanka Filipović, policajka koja već 17 godina radi u MUP-u Srbije jedina je koja u ovoj instituciji poseduje sertifikat za tumača za srpski znakovni jezik. Dušanka je već skoro deceniju pravi prijatelj zajednice gluvih osoba u Srbiji. Ove godine Dušanka je pokrenula svoj projekat koji sprovodi Uprava za Grad Beograd pod nazivom «Daj mi znak» a koji za cilj ima unapređenje komunikacije između gluvih osoba i policijskih službenika. Dušanka je za dnevni list Kurir objasnila da se ideja za projekat javila tokom pandemije virusa korona kada zbog nošenja maski mnoge gluve i nagluve osobe nisu bile u mogućnosti da čitaju sa usana čujućih osoba sa kojima su morale da stupe u komunikaciju. Stoga je Dušanka došla na ideju da se osmisle informativne kartice koje bi olakšale komunikaciju između gluvih osoba i policijskih službenika. Gradska organizacija gluvih Beograda je svojim članovima već podelila ove kartice.