Gradska organizacija gluvih Beograda u saradnji sa Asocijacijom tumača znakovnog jezika a uz podršku Tima za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Srbiji, Gradske opštine Vračar je objavila publikaciju ”Analiza o primeni Zakona o upotrebi znakovnog jezika”.

U cilju adekvatnije podrške zajednici gluvih u Srbiji, naša organizacija je inicirala istraživanje o primeni Zakona o upotrebi znakovnog jezika, kako bi sa jedne strane dokumentovali stanje u kom se nalaze korisnici znakovnog jezika u Srbiji nakon donošenja Zakona, a sa druge strane kreirali mehanizam za zagovaranje primene Zakona.

Ovom bazičnom analizom mapirali smo u kojim segmentima primene Zakona imamo dobre rezultate i ukazali smo na nedostatke i potrebu za adekvatnijom podrškom kroz preporuke, predloge i savete institucijama i nadležnom ministarstvu kako bi se Zakon bolje primenjivao. Analizom takođe ukazujemo na potrebu za usvajanjem pratećih akata koji bi trebalo jasnije da regulišu oblast primene SZJ, njegov status, istraživanje, dokumetovanje, učenje i korišćenje.

Analizu u PDF formatu možete preuzeti na sledećem linku:

Analiza primene Zakona o upotrebi znakovnog jezika

Ukoliko želite publikaciju u nekom drugom formatu, molimo vas da nas kontaktirate na gog.beograd@gmail.com