Градска организација глувих Београда спроводи пројекат

“ЛАКШЕ ДО ПОСЛА”

Пројекат је подржао Градски секретаријат за социјалну заштиту. Циљ пројекта је да се чланови заједнице глувих у Србији путем радионица едукују у сфери активног тражења посла како би под једнаким условима учествовали на тржишту рада. Пројекат је усмерен и на подизање свести особа које су професионално везане на рад са глувим и наглувим особама кроз упознавање са правима глувих особа која су гарантована међународним и националним актима, начином њиховог остваривања, комуникацијом са глувим и наглувим особама, српским знаковним језиком и коришћењем како преводилачких услуга тако и асистивне технологије. У оквиру пројекта преведени су делови радне свеске која се користи на радионицама за активно тражење посла Националне службе за запошљавање и објављене су Препоруке за комуникацију са глувим и наглувим особама и сарадњу са тумачима за знаковне језике која све заинтересоване упознаје са заједницом глувих, њиховим правима и професијом тумача за знаковни језик.